Разглеждате: » Начало » Помощ » Модифициране на Флаш темплейти ( част 1 )

Модифициране на темплейт Флаш темплейти ( част 1 )

След закупуване на шаблона ще получите ZIP / RAR архив с файловете на флаш шаблон. Разархивирайте (Unrar) този файл.

Редактиране на Флаш шаблон

1. Ако имате папка "Fonts" означава, че флаш темплейта използва някои конкретни шрифтове, които трябва да инсталирате. Копирайте файловете от папка Fonts на вашия компютър в "C: \ Windows \ Fonts \"
2. Отворете програма Flash Macromedia Flash MX или Adobe Flash CS.
3. Заредете FLA файла намиращ се в папка "FLA".
4. За да започнете да редактирате вашия шаблон, трябва да отворите библиотека Flash (CTRL + L или Window -> Library).

Редакция на флаш темплейт 1

5. Тук ще намерите елементите, използвани във флаш темплейта: графични символи, видеоклипове, звуци и текстове.

Редакция на флаш темплейт 2

- За да промените текст редактирайте елемента, съдържащ този текст.
- За да промените снимка, първо трябва да я вмъкнете /импортирате/ от библиотеката (File -> Import -> Import to Library / Stage)
- За да промените звук аналогично го импортнете от библиотеката (File -> Import -> Import to Library / Stage)

Промяна на флаш бутони и линкове

1. изберете областта /бутон или действие/ на което ще променяте име или връзка /линк/
2. изберете Window > Actions за да се покаже панела за действия /Actions panel/  

Редакция на флаш - част 1

3. в Actions toolbox, кликнете на Actions category, после на Browser/Network category, след което двойно кликане на getURL action.

Редакция на флаш - част 2

4. тук може да промените пътя URL който се зарежда във връзката

Редакция на флаш - част 4

Добавяне на нов линк /връзка/

1. създайте нов слой, изберете отдясно инструмента за текст и напишете името на връзката, примерно About Us

Редакция на флаш - част 6

2. в долния бар за характеристики изберете Link и напишете URL на вашия линк пр. http://www.yahoo.com

Редакция на флаш - част 7

в падащото меню Target може да изберете отваряне "_blank", ако искате връзката да се отвори в нов прозорец
3. натиснете Ctrl+Еnter за да видите какво сте направили

Промяна на изображение във Флаш темплейт

1. за да промените/замените изображение във вашия темплейт е нужно първо да си подготвите изображението което ще поставите, като го запишете във формат jpg, png, или като gif файл.
2. отворете файл FLA във флаш програма - Abobe Flash
3. от горното меню изберете File > Import > Import to Library
4. намерете изображението което искате да подмените
5. погледнете да не е заключен слоя в който е изображението. Ако е заключен слоя, първо трябва да го отключите

Редакция на флаш - част 8

6. кликнете на изображението /то ще се маркира със синя линия/

Редакция на флаш - част 9

7. кликнете два пъти върху изображението. В долния панел Properties променете изображението

Редакция на флаш - част 9   Редакция на флаш - част 10   Редакция на флаш - част 11

8. Изберете ОК бутона. Новото изображение ще бъде вмъкнато. С помощта на стрелките от клавиатурата, може да го преместите на нужното му място.

Редакция на флаш - част 13