Разглеждате: » Начало » Помощ » Модифициране на Лесен Flash

Модифициране на темплейт Лесен Flash

Качване на нужните файлове на сървър

1) Моля, разархивирайте шаблона, след като сте го изтеглили на вашия компютър. Когато сте разархивирали шаблона, ще видите 4 папки - Flash, HTML, Fonts и PSD.

Помощ Лесен Флаш 1

2) Отворете папката "HTML".

3) Качете всички файлове на главното дърво на вашия сайт (това е мястото, където трябва да се намира index.html файл). Тази директория се нарича public_html или WWW). За да качвате файлове е нужно да използвате FTP достъп, примерно с програмата CuteFTP или с приложените на Mozila - FireFTP. Самото качване става като маркирате всички файлове и директории, които са в "HTML" папката, влачите и пускате на сървъра в public_html папка.

Помощ Лесен Флаш 2

Преименуване на имената на бутоните

Преименуването на бутони в Лесен Флаш темплейт е същия процес както промяна на името на фирмата, или всякакво друго съдържание в text.html или text.txt файл. За да направите това, моля направете следното.

1) Отворете text.html или text.txt файл в Notepad, потърсете за името на бутона, а именно ("menu2, menu3, menu4, menu4 и заменете текста с текст, който желаете. За търсене може да използвате клавишната комбинация Ctrl+F При промяна внимателно променяйте само името и нищо друго около кода, тъй като това може да наруши правилната работа на Лесен Флаш темплейт.

2) Запишете text.txt файла и го качете отново чрез FTP на вашия уеб сървър.

Промяна на бутони в Easy Flash темплейт

Промяна на съдържание (текст) в шаблон Лесен Флаш

1) Това е същият процес както при промяна на името на бутона във файл text.html Например ако искате да актуализирате текста в раздел "About us". Намерете текста ////// About us ////// и заменете маркирания жълт текст с ваш собствен.

2) След това запишете text.html или text.txt файла и го качете на вашия уеб сървър.

Лесен флаш 4

Вмъкване на снимки в галерия на Лесен флаш шаблон

Някои от шаблоните имат раздел галерия. За да вмъкнете или промените снимки в галерията, вие трябва да направите следното:

Моля, отворете TXT файла от Notepad или всеки друг текстов редактор, като Microsoft Word. Ще намерите на следния код в отворения файл:

===================================================

///////////// gallery ////////////
&pic_max=6&
&main1=images/main01.jpg&
&main2=images/main02.jpg&
&main3=images/main03.jpg&
&main4=images/main04.jpg&
&main5=images/main05.jpg&
&main6=images/main06.jpg&

===================================================

За да вмъкнете още снимки - например до 10 броя напишете следното:

==================================================

///////////// gallery ////////////
&pic_max=10&
&main1=images/main01.jpg&
&main2=images/main02.jpg&
&main3=images/main03.jpg&
&main4=images/main04.jpg&
&main5=images/main05.jpg&
&main6=images/main06.jpg&
&main7=images/main07.jpg&
&main8=images/main08.jpg&
&main9=images/main09.jpg&
&main10=images/main10.jpg&

====================================================

Следващата стъпка е да запишете файла text.txt и да го качите отново на сървъра.

Промяна на Е-mаil формуляр за да работи формата за контакт

1) Отворете файла "snowMailPHP.php" или "mail.php" файл чрез Notepad

2) Намерете текста $ ToEmail = "mail@yourmail.com" в кода и заменете mail@yourmail.com с вашия имейл

3) Запишете файла и го качете на сървъра